Kumitat Amministrattiv 2021-2023

Marlon Hili

President
Surġent tal-Pulizija

Peter Paul Cassar

Segretarju
Project Engineer

Paul Valletta

Viċi President
Sound & Visual Engineer

David Baldacchino

Teżorier
Financial Advisor

Jean Carl Agius Ciscaldi

Assistent Segretarju
Receptionist

Gabriel Rosario Żammit

Direttur Artistiku
Graphic Designer

Francesco Caruana

Disinjatur Grafiku
Graphic Designer

Andera Cutajar

Marketing
Job Description

Adrian Mamo

Marketing
Job Description

Malcolm Zerafa

Attivitajiet
Job Description

Omar Busuttil

Job Description

Daniel Schembri

Job Description

Presidenti Onorarji

Claudio Marchisio

President Onorarju

Maġistrat Dr. Joseph Mifsud LL.D

President Onorarju

Dr. Joseph F. Borg

President Onorarju

George Camilleri

President Onorarju

Jean Borg

President Onorarju

James Mizzi

President Onorarju