Kumitat Amministrattiv 2019-2021

Marlon Hili

President

34 Sena
Surġent tal-Pulizija

Peter Paul Cassar

Segretarju

34 Sena
Project Engineer

Paul Valletta

Viċi President

42 Sena
Sound & Visual Engineer

David Baldacchino

Teżorier

30 Sena
Financial Advisor

Jean Carl Agius Ciscaldi

Assistent Segretarju

22 Sena
Receptionist

Matthew Mamo

Relazzjonijiet Pubbliċi

26 Sena
Gurnalist

Gabriel Rosario Żammit

Direttur Artistiku

29 Sena
Graphic Designer

Francesco Caruana

Disinjatur Grafiku

29 Sena
Graphic Designer

Aris John Fenech

Attivitajiet

40 Sena
Receptionist

Tony Mamo

Attivitajiet

62 Sena
Koordjnatur Loġistiku

Presidenti Onorarji

Claudio Marchisio

President Onorarju

Maġistrat Dr. Joseph Mifsud LL.D

President Onorarju

Dr. Joseph F. Borg

President Onorarju

George Camilleri

President Onorarju

Omar Busuttil

President Onorarju

Jean Borg

President Onorarju

James Mizzi

President Onorarju