Kumitat Amministrattiv 2017-2019

Marlon Hili

Kap Eżekuttiv

34 Sena
Surġent tal-Pulizija

Gordon Pace

President

40 Sena
Managing Director

Peter Paul Cassar

Segretarju

34 Sena
Project Engineer

Paul Valletta

Viċi President

42 Sena
Sound & Visual Engineer

David Baldacchino

Teżorier

30 Sena
Financial Advisor

Aris John Fenech

Assistent Segretarju

40 Sena
Receptionist

Dr. Raiza Borġ Carr

Konsulent Legali

28 Sena
Avukat

Matthew Mamo

Relazzjonijiet Pubbliċi

26 Sena
Gurnalist

Gabriel Rosario Żammit

Direttur Artistiku

29 Sena
Graphic Designer

Francesco Caruana

Direttur Artistiku

29 Sena
Graphic Designer

Max Zammit

Relazzjonijiet Internazzjonali

33 Sena
Konsulent u Sindku

John Sant

Relazzjonijiet mal-Membri

27 Sena
Office Manager

Mark Zahra

Direttur tal-Klabb

41 Sena
Project Manager

Presidenti Onorarji

Dr. Joseph F. Borg

President Onorarju

James Mizzi

President Onorarju

Omar Busuttil

President Onorarju