Kumitat Amministrattiv 2017-2019

Marlon Hili

President

34 Sena
Surġent tal-Pulizija

Peter Paul Cassar

Segretarju

34 Sena
Project Engineer

Paul Valletta

Viċi President

42 Sena
Sound & Visual Engineer

David Baldacchino

Teżorier

30 Sena
Financial Advisor

Aris John Fenech

Assistent Segretarju

40 Sena
Receptionist

Matthew Mamo

Relazzjonijiet Pubbliċi

26 Sena
Gurnalist

Gabriel Rosario Żammit

Direttur Artistiku

29 Sena
Graphic Designer

Francesco Caruana

Disinjatur Grafiku

29 Sena
Graphic Designer

Max Zammit

Relazzjonijiet Internazzjonali

33 Sena
Konsulent u Sindku

Mark Zahra

Direttur tal-Klabb

41 Sena
Project Manager

Presidenti Onorarji

Dr. Joseph F. Borg

President Onorarju

George Camilleri

President Onorarju

Omar Busuttil

President Onorarju

Jean Borġ

President Onorarju

James Mizzi

President Onorarju