Il-partitarja popolari Juventina u showgirl Taljana Raffaella Carrà ħalliet din id-dinja fl-eta ta’ 78 sena.

“Raffaella ħallietna. Hija marret f’dinja aħjar, fejn l-umanità tagħha, id-daħka inkonfondibbli tagħha u t-talent straordinarju tagħha se jiddi għal dejjem. “B’dan il-kliem, l-eks sieħeb Sergio Iapino għamel l-aħbar ta’ niket u ngħaqad mal-uġigħ tal-familja, ħbieb u l-eqreb kollaboraturi taghha.

Hija mietet wara marda li kienet ilha li attakkat ġisimha iżda li kienet ħbiet mill-udjenza tagħha. “Fl-aħħar talbiet tagħha, Raffaella talbet għal tebut sempliċi u urna biex iżżomm l-irmied tagħha – jgħid Iapino – Fis-siegħa tal-ikbar dieqa tibqa’ dejjem unika u inimitabbli, bħad-daħka kbira tagħha. U hekk aħna lkoll irridu niftakruha”.

Raffaella Carrà passes away

Popular Juventus fan & Italian showgirl Raffaella Carrà has passed away aged 78.

“Raffaella left us. She went to a better world, where her humanity, her unmistakable laugh and her extraordinary talent will shine forever.” With these words, former partner Sergio Iapino made the sad announcement joining the pain of family, friends and closest collaborators.

She died after an illness that had long since attacked her body but which she had hidden from her audience. “In her latest dispositions, Raffaella asked for a simple coffin of raw wood and an urn to contain her ashes – says Iapino – In the saddest hour, she remains unique and inimitable, like her overwhelming laugh. And this is how we all want to remember her.