Il-Qorti ta’ Madrid tagħti daqqa ta’ ħarta oħra lill-Uefa u lill-President tagħha Aleksander Ceferin, impenjat fi ġlieda bla limiti kontra Juventus, Barcelona u Real Madrid, l-uniċi tliet klabbs minn tnax inizjali li għadhom sottoskritti fil-proġett Superlega. Il-Qorti tal-kapitali Spanjola fil-fatt ippreżentat inġunzjoni ġdida kontra l-ogħla organizzazzjoni tal-futbol Ewropea, filwaqt li fakkritha li trid toqgħod lura milli teskludi l-klabbs fundaturi tas-Super League mill-kompetizzjonijiet Ewropej, peress li dawn jiffaċċjaw multi u l-possibbiltà li jeħlu r-reat ta’ diżubbidjenza lejn l-awtorità ġudizzjarja.

L-Imħallef Manuel Ruiz de Lara, li tratta dan il-każ, saħaq ukoll li s-sanzjonijiet rigward it-tnaqqis ta’ 5% fid-dħul u l-kontribuzzjoni għall-Fond ta’ Solidarjetà bi 15-il miljun ewro, minbarra l-obbligu li tinħall is-Super League, imposti fuq id-9 klabbs li ddeċidew li joħorġu minn dan il-proġett, għandhom jiġu kkanċellati. Il-Qorti ta’ Madrid kienet diġà indirizzat lill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fl-aħħar ġimgħat u qajmet id-dubju ta’ pożizzjoni dominanti meħuda mill-Uefa u l-FIFA f’daqqa, li huma kontra kull kompetizzjoni oħra mhux organizzata minnhom. Dikjarazzjoni finali hija mistennija bejn Ottubru u Diċembru 2021.

Court, Superleague and UEFA

The Commercial Court of Madrid deals another blow to Uefa and its President Aleksander Ceferin, engaged in a no holds barred fight with Juventus, Barcelona and Real Madrid, the only “survivors” of the Superlega project. The Court of the Spanish capital has in fact presented a new injunction against the highest European football organization, recalling to “refrain from excluding the founding clubs of the Super League from European competitions, as they would face fines and the possibility of incurring the crime of disobedience to a judicial authority “.

Judge Manuel Ruiz de Lara, who dealt with the matter, also stressed that “the sanctions regarding the 5% reduction in income and the contribution to the Solidarity Fund with 15 million euros, in addition to the obligation to dissolve the Super League” imposed on the 9 clubs that have decided to give up the project must be cancelled. The Court of Madrid had already addressed the European Court of Justice in recent weeks raising the doubt of a dominant position assumed by Uefa and Fifa, proud opponents of the birth of competitions other than those organised by them. A pronouncement is expected between October and December 2021.