Fi tmiem il-gimgha, waqt Laqgħa Ġenerali Straordinarja ġewwa is-Sede tal-Klabb fil-Marsa, ġie kkonfermat il-Kumitat għas-sentejn li ġejjin. Wara li l-klabb ma rċieva l-ebda nominazzjoni għall-ebda kariga fil-Kumitat, il-Kumitat preċedenti ġie kkonfermat hekk:

President – Marlon Hili

Viċi President – Paul Valletta

Segretarju – Peter Paul Cassar

Viċi Segretarju – Jean Carl Agius Ciscaldi

Kontrollatur Finanzjarju – David Baldacchino

Marketing – Andrea Cutajar

Development – Adrian Mamo

Diżinjaturi – Gabriel Rosario Zammit

–  Francesco Caruana

Organizzazjoni tal-Attivitajiet – Malcolm Zerafa

Filwaqt li l-Kumitat irringrazja lill-membri tiegħu li diġa ġeddew it-tessera tagħhom għall-istaġun li jmiss, iħeġġeġ lil dawk li għadhom ma għamlux hekk biex iġeddu t-tessera u jgawdu minn ħafna benefiċċji li joffri il-klabb. Il-Kumitat jistenna ħerqan li niġu għan-normalita’ sabiex nerġgħu nibdew niltaqgħu u naraw il-logħbiet fil-klabb, kif ukoll immorru Turin u madwar l-Ewropa kollha.

Committee 2021-2023

 During an Extraordinary General Meeting held at the Club’s premises in Marsa last Saturday, the current JCMCB Committee members have been confirmed in the following roles for the coming two years. The Club received no other nominations from members for any of these roles.

President – Marlon Hili

Vice President – Paul Valletta

Secretary – Peter Paul Cassar

Vice Secretary – Jean Carl Agius Ciscaldi

Financial Controller – David Baldacchino

Marketing – Andrea Cutajar

Development – Adrian Mamo

Design – Gabriel Rosario Zammit

– Francesco Caruana

Events – Malcolm Zerafa

The Committee would like to thank all those members who already renewed their membership for the coming season. They encourage the rest to follow up on their renewal and benefit from the various advantages the Club has to offer. The Committee is eager to get back to normality and host once again hundreds of members during the matches and at organised events at the Club’s premises. They are also eager to start travelling with you both to Turin and also around Europe.